Opłat proszę dokonywać
na rachunek bankowy przedszkola:arrow


63 8345 0006 2002 3994 1636 0001
(w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka)

WPISOWE:
400 zł –bezzwrotne, opłacane w momencie zapisania pierwszego dziecka do przedszkola
200 zł – wpisowe dla drugiego i kolejnego dziecka (rodzeństwa)

CZESNE – OPŁATA STAŁA:
590 zł – czesne dla pierwszego dziecka
400 zł – czesne dla drugiego i kolejnego dziecka (rodzeństwa)

WYŻYWIENIE:
10 zł za dzień dla dzieci z dietą podstawową
14 zł za dzień dla dzieci ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi (alergie lub diety eliminacyjne)


Opłata za wyżywienie ulega odliczeniu w przypadku nieobecności dziecka i odliczana jest od opłaty w kolejnym miesiącu na podstawie ilości dni nieobecnych.

Opłat za czesne i wyżywienie należy dokonywać do 10-ego dnia każdego bieżącego miesiąca.

Przedszkole płatne jest przez cały rok, w przypadku przerwy wakacyjnej odliczana jest opłata za wyżywienie.