Opłaty na rok 2022/2023


WPISOWE:
500 zł –bezzwrotne, opłacane w momencie zapisania pierwszego dziecka do przedszkola

CZESNE – OPŁATA STAŁA:
790 zł – czesne dla pierwszego dziecka
650 zł – czesne dla drugiego i kolejnego dziecka (rodzeństwa)

od 09.2023 opłata stała wyniesie:
840 zł – czesne dla pierwszego dziecka
700 zł – czesne dla drugiego i kolejnego dziecka (rodzeństwa)

WYŻYWIENIE:
17,50 zł za dzień dla dzieci z dietą podstawową
20,50 zł za dzień dla dzieci ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi (alergie lub diety eliminacyjne)


Opłata za wyżywienie ulega odliczeniu w przypadku nieobecności dziecka i odliczana jest od opłaty w kolejnym miesiącu na podstawie ilości dni nieobecnych.

Opłat za czesne i wyżywienie należy dokonywać do 10-ego dnia każdego bieżącego miesiąca.

Opłat proszę dokonywać
na rachunek bankowy przedszkola:arrow


63 8345 0006 2002 3994 1636 0001
(w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka)


Przedszkole płatne jest przez cały rok, w przypadku przerwy wakacyjnej odliczana jest opłata za wyżywienie.