DYREKTOR
PRZEDSZKOLA


mgr inż. Lidia Kwietniewska-Caba

Właścicielem przedszkola i dyrektorem zarządzającym jest mgr inż. Lidia Kwietniewska-Cabaj, absolwentka wydziału Biotechnologii Żywności Politechniki Gdańskiej oraz podyplomowych studiów z zakresu Zarządzania i Przygotowania Pedagogicznego Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej. Prywatnie mężatka i mama dwóch córek.

DYREKTOR
PEDAGOGICZNY


mgr Izabela Koprowska

Dyrektorem pedagogicznym jest mgr Izabela Koprowska, absolwentka Pedagogiki z zakresu Kształcenia Zintegrowanego i Wychowania Przedszkolnego oraz absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Logopedii. Doświadczony pedagog z wieloletnim stażem w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, a prywatnie mężatka i mama bezglutenowej Adrianki i Mikołaja.

 

Z-ca dyrektora ds. pedagogicznych


mgr Kamila Pawelec

Absolwentka pedagogiki z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i oligofrenopedagogiki, absolwentka studiów magisterskich z zakresu pedagogiki szkolnej z socjoterapią i terapią pedagogiczną. Pedagog doświadczony w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

 

Nauczyciel


mgr Edyta Zieńczuk

Nauczyciel


mgr Aneta Tutka

 

 


Nauczyciel


Beata Stępkowska

Asystent nauczyciela


Sandra Karolanek

 

Asystent nauczyciela


Ewa Leśniak

Asystent nauczyciela


Magdalena Dubowska

 

Asystent nauczyciela


Anna Wrona

Asystent nauczyciela


Karolina Korzelska

 

Intendent kucharz


Renata Sochala