Niepubliczne Przedszkole Fasolka w Gdańsku oraz Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Przedszkole realizuje projekt pt: „Zdrowi na starcie” współfinansowany z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 2014-2020, w ramach działania 3.1 Edukacja Przedszkolna.

 

Główny cel projektu to utworzenie trwałych miejsc przedszkolnych z pierwszeństwem dzieci ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi, podniesienie jakości edukacji w placówkach poprzez realizację zajęć dodatkowych zwiększających szanse edukacyjne dzieci, rozwijające ich kompetencje kluczowe. Uzupełnieniem działań w projekcie są szkolenia podnoszące kwalifikacje kadry dydaktycznej placówek, które w efekcie podniosą jakość oferowanych usług przez placówki.

 

Wartość projektu: 821 486,80zł, w tym wkład funduszy europejskich 698 263,78zł.
 
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania po ofercie